Wat is neoliberalisme (Lars Cornelissen)

We leven in een ‘neoliberale samenleving’ maar er is bijna niemand die zichzelf een neoliberaal noemt. Wie zijn dan die bedenkers en ontwerpers van het neoliberalisme? Wat is de geschiedenis ervan? Waar hebben we het eigenlijk over als we erover praten?
Hierover praat Mathijs van de Sande met Lars Cornelissen (ideeën historicus en gepromoveerd op de ideeëngeschiedenis van het neoliberalisme). Hoe verhoudt neoliberalisme zich tot democratie en de staat? Ze bespreken naast het ontstaan en de verschillende gezichten van het neoliberalisme ook de opkomst van meer conservatieve en nationalistische partijen zoals Forum voor Democratie en de PVV en hun relatie met het neoliberalisme.