De Figurant is een online praatprogramma op defigurant.TV voor mensen die een kritische insteek missen in de reguliere, mainstream media. Zij zoeken antwoorden op grote vragen, zij willen kaders bevragen, systeemkritiek horen (ook op het ‘eigen’ westerse systeem), zij willen mogen en kunnen dromen van toekomstperspectieven en willen niet alleen (actuele) symptomen of uitwassen van onze samenleving bespreken. De Figurant is er voor kritische, milieubewuste en nieuwsgierige mensen die gelijkheid tussen mensen nastreven.

Het programma wordt geproduceerd door Zaaigrond Filmproducties en geheel door vrijwilligers gemaakt. Voor de productiekosten zijn we afhankelijk van donaties en daarnaast hebben we financiële steun gekregen van:

Kollectief Kafe de Bijstand
De Grote Broek
De Klinker
Kringloopwinkel BASTA
De Onderbroek

Wij laten de mogelijkheid open om in de toekomst ook andere programma’s te vertonen op Defigurant.TV