Stadspolitiek (met Fatima Faid en Pascal Debruyne)

De Figurant
De Figurant
Stadspolitiek (met Fatima Faid en Pascal Debruyne)
/

Er lijken steeds meer mensen te kiezen om op lokaal en/of stadsniveau te werken aan maatschappelijke verandering. Waarom kiezen mensen hiervoor? Welke voorbeelden zijn er? En wat is het inhoudelijke verschil tussen lokale politiek en landelijke politiek? Mathijs van de Sande spreekt hierover met Fatima Faid van de Haagse Stadspartij. Zij en haar partij hechten veel waarde aan stadspolitiek en proberen dit principieel op een andere manier in te vullen dan (bijvoorbeeld) landelijke partijen. De tweede gast is Pascal Debruyne. Hij is stadsonderzoeker verbonden aan de Universiteit Gent. Hij is actief als voorzitter van het Gentse opbouwwerk en is actief in de civiele samenleving rond politisering van het maatschappelijk middenveld en superdiversiteit. Hij werkt als vrijwilliger met dakloze gezinnen met kinderen.